Odbacivanje vam popravlja život

Foto:canstockphoto.com

Kao izraz naše pozitivnosti I potrošačke kulture, mnogi od nas su indoktrinirani uverenjem kako treba da što je moguće više suštinski prihvatamo i potvrđujemo. To je kamen temeljac mnogih takozvanih knjiga pozitivnog razmišljanja. Međutim, potrebno je i da nešto odbacimo. U suprotnom ne podržavamo ništa. Ako ništa nije poželjnije od nečeg drugog, onda smo prazni i život nam je besmislen. Nemamo vrednosti i stoga živimo bez ikakve svrhe.

Izbegavanje odbacivanja nam se često prodaje kao način da se osećamo bolje. Ipak, izbegavanje odbacivanja pruža nam kratkotrajno zadovoljstvo, a na duži rok ostajemo bez mogućnosti da upravljamo i bez jasnog cilja.

Postupak izbora vrednosti za vas iziskuje odbacivanje alternativne vrednosti. Izaberem li da mi brak bude najznačajniji deo života, to znači kako ( verovatno) biram da mi orgije sa kurvama i noći podmazane kokainom ne predstavljaju deo života. Sve su to zdrave odluke, ali ipak iziskuju odbacivanje na svakom koraku.

Poenta je u ovome: svako od nas mora da se loži na nešto kako bismo vrednovali nešto. A da bismo vrednovali nešto, moramo odbaciti ono što nije to nešto. Odbacivanje je osnovni i nužni deo održavanja naših vrednosti i prema tome i našeg identiteta. Određuje nas ono što odlučimo da odbacimo. A ako ništa ne odbacimo, mi zapravo i nemamo identitet.

Ljudi koji smatraju da na nešto imaju pravo zato što misle kako zaslužuju da se osećaju sjajno sve vreme, izbegavaju da išta odbace zato što bi time mogli da dovedu sebe ili nekog drugog da se loše oseća. A zato što odbijaju da išta odbace, žive život bez vrednosti, pokretan zadovoljstvom i samoživošću. Lože se na to da još malo zadrže ushićenje, da izbegnu neizbežne neuspehe u životu, da odagnaju patnju.

Odbacivanje je važna i ključna životna veština. Niko ne želi da zaglibi u vezi u kojoj nije srećan. Niko ne želi da zaglibi na poslu koji mrzi i u koji ne veruje. Niko ne želi da oseti kako ne može da kaže ono što misli. Ali, ipak ljudi biraju tako nešto. Sve vreme.

Iskrenost je prirodna ljudska težnja. Međutim, deo poštenja u životu jeste da vam ne bude neprijatno da kažete i čujete reč „ne“. Na taj način odbacivanje zapravo čini naše veze boljim i naš emocionalni život zdravijim.

Tekst preuzet iz knjige Marka Mansona „E, zabole me.“

Uticaj mucanja na socijalni život adolescenata

Foto:bigstock.com

Govor je  mehanizam na kojem se temelji svakodnevna interakcija s drugima, oko kojeg se zasnivaju, razvijaju i održavaju socijalni odnosi, a iščekivanje socijalne štete koje može pratiti mucanje može ometati socijalno funkcionisanje i u takvim okolnostima javlja se socijalna anksioznost.  

Mucanje je poremećaj povezan s jakim negativnim emocionalnim reakcijama, kao što je teskoba koju pojačavaju negativne posledice kao neuspešni pokušaji govorenja.Te posledice mogu pratiti osećaj srama i poniženja koji dovode do snižene motivacije. Iz tog razloga adolescenti koji mucaju često izbegavaju govor, imaju poteškoće s društvenim okruženjem, teškoće u školi i u odnosima s drugima.

Veliki broj istraživanja pokazao je da adolescenti koji mucaju imaju visok nivo socijalne anksioznosti, dok je anksioznost prvenstveno posledica, a ne uzrok mucanja. Za nekoga ko muca svaki razgovor ili interakcija može biti izazov jer mucanje može izazvati negativne reakcije slušatelja, a što opet izaziva negativne osećaje kod osobe koja muca. Strah i anksioznost mogu ponekad omesti svakodnevno funkcionisanje,to jest kod osobe koja muca mogu preopteretiti kapacitet govornog motoričkog sastava i na taj način ometati obradu govora. Zbog straha od ponovne neugodne situacije osoba koja muca može početi izbegavati socijalne situacije (razgovori, upoznavanje novih ljudi, razgovor s nadređenima) i često zbog negativnih reakcija javnosti imati lošije mišljenje o sebi.

Prema podacima raznih istraživanja, deca školske dobi koja mucaju češće su žrtve vršnjačkog nasilja u poređenju sa decom koja ne mucaju. Mucanje utiče i na romantične odnose i socijalni razvoj adolescenata. Podaci iz istraživanja kojeg su proveli Van Borsel i saradnici pokazali su kako su osobe koje mucaju manje atraktivne od osoba koje ne mucaju te su vršnjaci koji ne mucaju, kada bi im se dao  izbor, radije bili u ljubavnoj vezi sa osobama koja ne mucaju.

Uticaj svih negativnih socijalnih posledica mucanja može biti posebno jak tokom adolescencije zbog fizičkih, neuroloških i društvenih promena koje se događaju u tom periodu. Uz to postoji i povećanje u pojavi i dijagnozi anksioznosti u opštoj populaciji tokom tog vremena.

Period detinjstva i adolescencije, za one koji mucaju predstavlja period govorne i socijalne izolacije, pa time i rizika od pozicioniranja kao žrtvi u socijalnim relacijama sa vršnjacima i težeg usvajanja socijalnih kompetencija. Ovo može voditi razvoju niskog samopoštovanja, slabijih postignuća u školi i osećanja stida i poniženosti, što su faktori koji se često mogu vezati za socijalnu anksioznost.

Foto: dreamstime.com

Lični prostor

Foto:Dreamstime.com

Svaka osoba ima svoj instinktivan, zaštitni prostor oko sebe. Ljudi ga stalno održavaju, pogledajte ih kada se kreću kroz gužvu, kako pokušavaju da izbegnu blizak fizički kontakt sa drugim ljudima.
Poželjna razdaljina u komunikaciji je nešto što se usvoji u društvu u kojem rastemo i u kojem se krećemo. Ta pravila su nepisana i ne uče se, ali su vrlo bitna i poznata svim pripadnicima određene kulture.

Prvi je ovaj fenomen zapazio Heini Hediger, upravnik Zoološog vrta u Cirihu, tokom pedesetih godina. On je zapazio da se životinje osećaju dobro u kavezima koje su veličine teritorije koju štite dok su u divljini. Ali, Hediger je primetio i drugu vrstu teritorije, koja je bila oblika virtuelnog mehura i koju su životinje nosile sa sobom. On je nazvao distancom bega ili zonom bega.  Kada životinja vidi predatora, na primer lava, ona ne beži odmah. Ostaje smirena sve dok on ne udje u nevidljivu zonu bega. Ova zona se može vrlo precizno izmeriti u metrima, ne menja se. Što je životinja veća, zona bega je veća.

Edward Hall je 1966.-e objavio knjigu o tom fenomenu kod ljudi, The Hidden Dimension. On je primenio Hedigerovu teoriju na ljude. On je takodje pretpostavio da je ova zona kod ljudi odredjena kulturnim razlikama (kod Kineza ili Arapa je mala, oni se stalno kreću u velikim grupama, dok je kod Engleza velika). Hall je podelio ovaj prostor u četiri zone: intimna daljina, lična, socijalna i javna daljina. Intimna je takva da se pogled jedva može fokusirati na osobu sa kojom ste u interakciji. Ona je prisutna kog bliskih osoba (ljubavnika, dece itd). Lična daljina je manja od dužine ispružene ruke, karakteristična je za prijateljski razgovor. Socijalna daljina je veća od dužine ispružene ruke, pogodna je za poslovne odnose ili slučajna poznantstva.  Javna daljina je još veća, ponekad se mora glasno govoriti osobi sa kojom smo u takvom odnosu da bi nas čuli.

Na osnovu istraživanja Ralfa Adolfsa individualni osećaj za lični prostor se razvija oko treće ili četvrte godine života. U istraživanju koje je sprovedeno 2009.-e godine utvrđeno je da je osećaj ličnog prostora pod kontrolom amigdale, što objašnjava zašto osobe sa autizmom imaju teškoća u održavanju normalne socijalne razdaljine od drugoh ljudi.

Zaključak različitih studija na ovu temu je da se lični proctor povećava kod anksioznih osoba. Osobe pod stresom izbegavaju blizak kontakt sa drugim ljudima. Samosvesni ljudi imaju uzanu ličnu zonu.

Mi nesvesno stalno stupamo u interakcije sa osobama oko nas, izmenjujemo informacije o našim sigurnim zonama. U novije vreme, fizički prostor je zamenjen virtuelnim. Twitter, Facebook, Instagram, Viber su uklonili direktnu interakciju sa drugim ljudima. Sada se naša interakcija odvija sa bezličnim entitetima. Mnogi ljudi provode veliki deo dana u sajberprostoru, bez stvarne komunikacije sa drugim ljudima. Socijalna igra izmedju ljudi je krajnje izmenjena.

Ovo dovodi do gubljenja ličnog prostora, sa radjanjem neobičnih, često malignih oblika ponašanja. Gubitak direktne interakcije dovodi ponekad do dezinhibicija, sa agresivnim ponašanjem, a često vodi u sajber criminal.

Razumevanje koncepta ličnog prostora kao i prostornih relacija omogućava nam da drugima pristupimo na odgovarajući način. Takođe, olakšava nam da drugima predstavimo kako vidimo odnos s njima i, u skladu s tim, u kom smeru naš odnos može da se kreće.

Foto: Dreamstime.com

Oblikujte telo bez teretane

Lipoliza predstavlja alternativu hirurškoj liposukciji i  jednu od najsavremenijih metoda za lečenje gojaznosti i celulita. To je neinvazivna metoda kojom se bez hirurške intervencije razlažu i odstranjuju masti iz potkožnog tkiva. Specifična  frekvencija talasa, mast prvo pretvara u iz triglicerida u monogliceride, zatim u masne kiseline i glicerol. Bezmasne kiseline se transportuju do jetre gde se razlažu i izbacuju iz organizma, dok se glicerol koji je rastvorljiv u vodi koristi kao izvor energije.

Lipoliza je bezbolan, neinvazivan, izuzetno efikasan i bezbedan proces. U toku tretmana pacijenti gube od 4 do 8 santimetara u obimu tretiranog dela tela. Prednost ove metode je lokalizovano dejstvo, mogućnost lokalne primene na mestima gde se stvara potkožno masno tkivo koje je izuzetno teško ukloniti, kao što su ruke, struk, bokovi, butine. Lokalizovano i selektivno dejstvo omogućava smanjivanje obima tamo gde je najpotrebnije i na taj način preoblikuje telo na brz, bezbedan i bezbolan način za veoma kratko vreme.

Lipoliza je metod oblikovanja tela, ne lečenja gojaznosti. Namenjena je osobama koje nemaju problem sa preteranom gojaznošću, već nisu zadovoljne svojim izgledom usled masnih naslaga na delovima tela koje se teško skidaju, namenjena je problikovanju tela.

Tretman traje od 30 do 60 minuta u zavisnosti od svakog pacijenta ponaosob, ne izaziva iritaciju kože. U početku tretmana radi se venska i limfna stimulacija tretiranog mesta kako bi se povećala prokrvljenost, što dalje pospešuje eliminaciju masti koje se rastvaraju u toku tretmana. Tretmani se izvode pod nadzorom lekara, ne izazivaju neželjene reakcije.

Lipoliza se ne preporučuje u trudnoći i kod pacijenata sa pejsmejkerom.

Tretmani se rade jednom nedeljno kako bi organizam imao dovoljno vremena da eliminiše masti iz međućelijskog prostora u koji dospevaju prilikom tretmana.

Obično se preporučuje pet tretmana u seriji, a po potrebi može se i produžiti ako postoji dalja potreba za skidanjem masnih naslaga.

Kako biti srećan

Foto:Dreamstime.com

Dopamin je transmiter u mozgu koji kontroliše centre za zadovoljstvo. Učestvuje u regulaciji kretanja, kao i emotivnim reakcijama. Omogućava nam da vidimo moguću nagradu za odredjeni vid ponašanja, ali i da posegnemo za njom.

Kada naučite kako da stimulišete svoje vlastite nivoe dopamina, možete savladati depresiju, anksioznost, apatiju I strah, ojačati osećaj zadovoljstva koji stvara ovaj mali neuron.

1.Nemojte razvijati  zavisnost

Mnogi ljudi postaju zavisni od alkohola, droge, seksa, pornografije, interneta, šopinga zbog njhovog trenutnog efekta zadovoljstva. Na druge staze, medjutim, sve ove aktivnosti snižavaju nivo dopamina, povećavajući osećaj nezadovoljstva. Stoga osoba povećava stimulus, ali je efekat sve slabiji, a povratna reakcija nezadovoljstva sve jača. Treba imati na umu da je na samom početku zavisnosti skoro uvek prisutno nezadovoljstvo (nizak dopamin), koje i pokreće mehanizam zavisnosti. Mozak nauči da ponavljanje odredjenog rituala dovodi do povećavanja dopamina, pa nastaje mehanizam stvaranja loše navike. Dakle, nizak nivo dopamina je reakcija na način života  koji osobi ne pruža zadovoljstvo. Ispunite svoj dan stvarima koje vam donose zadovoljstvo kao što su šetnja sa prijateljima, slušanje muzike, čitanje knjiga.

2.Fokusirajte se na završavanje sitnijih obaveza

Dopamin se povišava kada smo organizovani, kada završavamo svoje obaveze – male ili velike. Nezavrešene obaveze dovode do napetosti i brige. “Otkačinjanje” jedne po jedne obaveze daje mozgu osećaj zadovoljstva i ispunjenosti. Izbegavajte da se prihvatite velikih zadataka, za koje niste sigurni da ih možete savladati, već se koncentrišite na sitnije.

3.Stvarajte

Koncentrisanje na stvaranje (kako to znaju umetnici) dovodi mozak u stanje tzv. toka (hiperfokusiranosti). Tada je dopamin veoma visok. Dakle, nadjite hobi ili aktivnost u kojoj nešto svarate, bez obzira da li imate talenat ili ne. Ne morate biti umetnik da pravite zanimljive fotografije .

4.Budite fizički aktivni

Fizička aktivnost povišava ne samo dopamin, već i serotonin i endorfin. Ne morate intenzivno vežbati, brza šetnja kroz park ili šumu je sasvim dovoljna.

5.Vizuelno pratite napredak

Kada na kalendaru ucrtate broj dana kada niste pušili ili ste išli u šetnju, osećaj zadovoljstva će se povećati. Vizuelni podsetnici su veoma korisni. Nemojte preterivati, mesec dana je period u kome je realno da procenite svoj uspeh.

6.Povisite unos tirozina

Dopamin nastaje od aminokiseline tirozina. On se nalazi u proteinima, kao i u bademima, avokadu, bananama, teletini, piletini, čokoladi, kafi, jajima, zelenom čaju, lubenici ili jogurtu.

7.Slušajte muziku

Jedan od najlakših I najbržih načina da dobijete dovoljnu količinu dopamina u mozgu je od slušanja muzike. Muzika stvara emotivne trenutke tako što naš mozak peva. Muzika je pomagala ljudima da se osećaju bolje još od davnina.

8.Meditirajte

Kao i sa fizičkom aktivnošću, sve više otkrivamo koristi od meditacije. Jedna od današnjih loših navika je pekomerno razmišljanje. Prekomerno razmišljanje i zabrinutost dovode ljude u kompulzivno stanje mentalnog bloka. Meditacija prekida ove inhibicije.

9.Spavajte dovoljno

Kada spavamo, naše telo započinje proizvodnju hormona i supstanci koje mogu da podignu nivo dopamina. Štaviše, miran i dovoljno dug san je sam od sebe posebna vrsta sreće.

10.Detoksikacija

Nagomilane bakterije I toksini u telu oslabljuju imunitet i smanjuju proizvodnju dopamina. Zato se potrudite da redovno čistite svoje telo – bićete zdraviji i osećaćete se mnogo bolje.

Foto:Dreamstime.com

Beli luk-lekovita biljka

Foto:Depositphotos

Beli luk (Allium sativum)  je začin za koji naš narod zna da je lekovit, pa ga primenjuje u velikim količinama tokom zimskih meseci. Njegov blizak rodjak je crni luk. Koristi se hiljdama godina unazad. Davan je atletičarima na Olimpijskim igrama u Antičkoj Grčkoj da im poveća mišićnu snagu i smanji umor. Iz Grčke se proširio na Indiju, a odatle na Kinu. U Indiji se smatrao afrodizijakomDanas se najčešće koristi kod srčanih oboljenja (ateroskleroze, hipertenzije ili oboljenja koronarnih arterija). Velika metanaliza obavljena 2015. na 17 kliničkih studija je pokazala da primena belog luka dovodi do snižavanja i sistolnog i dijastolnog  krvnog pritiska. Jedna druga studija iz 2016. je pokazala isti efekat, ali uz to i sniženje nivoa holesterola, kao i značajnu stimulaciju imuniteta.

Jedan rad objavljen u 2016 godini je potvrdio odličan efekat ekstrakta belog luka, koji je odstojao u ulju, na stimulaciju funkcije T limfocita prirodnih uboica (Natural Killer ili NK ćelije), koji su najvažnije ćelije u odbrani od virusnih infekcija i maligniteta. Ovo je dalo osnova da se beli luk proučava u inhibiciji nastanka brojnih malignih tumora, ali i njihovom lečenju. Najvažniji sastojak belog luka  je dialil disulfid (DADS) – on daje karakterističan miris belom luku, suzbija rast ćelija tumora dojke. Daleko najefikasnija kombinacija u prevenciji kracinoma dojke je kombinacija belog luka i selena (organoselen). Alicin, drugi aktivni sumporni sastojak belog luka, dovodi do apoptoze ćelija karcinoma debelog creva. Weizmann Institute u Nemačkoj leči pacijente od raka belim lukom godinama. Aktivna supstanca za ubijanje tumora je alicin.

 Lekari sa odeljenja za urologiju u Pekingu su objavili rad 2013 godine, koji pokazuje znatno smanjen rizik od karcinoma prostate u muškaraca sa visokim unosom belog luka.  Takodje, ljudi koji su jeli presan beli luk (termička obrada značajno smanjuje njegove pozitivne efekte) najmanje dva puta nedeljno tokom 7 godina,  imali su 44% manji rizik od nastanka karcinoma bronha. Jedna druga studija iz SAD pokazuje da sumporni sastojci belog luka efikasno uništavaju maligne ćelije glioblastoma, malignog tumora mozga.

Beli luk poseduje i antizapaljenska svojstva, pa studija sa King’s College London pokazuje nižu učestalost osteoartiritisa kod osoba koje jedu veće količine belog luka. Ispitivanje 1000 identičnih blizanaca je pokazalo nižu učestalost osteoartitisa u onih sa visokim unosom supornih komponentni belog luka. Veći deo onoga što važi za beli luk, važi I za crni luk.

Kod žena sa infekcijama mokraćnih puteva, koje ne reaguju na antibiotike, alicin je pokazao izuzetno dobar efekat. Isto važi za stafilokok koji je rezistentan na antibiotike. U istraživanju iz Norveške na 18 800 žena su pokazali da prevremeno rodjena deca od majki koje uzimaju veće količine belog luka, imaju manje infekcija u periodu posle  porodjaja.  U istraživanju u SAD-u, pokazan je odličan preventivni efekat davanja belog luka na nastajanje prehlade.  Beli luk deluje i na gljivice i parazite. Dakle, beli luk deluje na brojne bolesti, od teranja vampira do raka. Najkorisniji je kao svež ili odležao u nekom ulju, savetuje se maslinovo, jer oleokanteni iz njega imaju takodje antitumorske efekte. Prženje znatno umanjuje dobre efekte belog luka. Kad god se ustručavate da uzmete beli luk zbog mirisa, pomislite kakve sve prednosti ima. Problem neugodnog zadaha nakon konzumacije luka možete rešiti žvakanjem peršunovog lišća, zrna kafe ili komorača. 

Tekst preuzet sa bloga banenestorovic.blogspot.com

Vitamin C noćni serum za blistavu kožu bez bora

Sigurno ste čuli u reklamama da različite kreme, serumi, losioni sadrže vitamin C. Vitamin C povećava proizvodnju kolagena koji je prirodni protein u koži. Što više kolagena imamo koža će nam biti lepša i bez bora. Vitamin C ima puno antioksidanata koji potpomažu popravku i oporavak ćelija kože, smanjuje hiperpigmentaciju i tamne mrlje na rukama i licu. Takođe je koristan kod oporavka kože od štete koje nanose sunčevi zraci, izbeljuje i zateže kožu.

Recept za domaći noćni serum sa vitaminom C

Sastojci:

1 kašika vitamina C u prahu

1 kašika filtrirane vode ili glicerina

1 kašika Aloe vera gela

½ kašike ulja vitamina E

Pomešajte vitamin C sa vodom ili glicerinom i mešajte dok se prah ne rastvori u potpunosti. Dodajte aloe vera gel i ponovo mešajte dok ne dobijete glatku smešu. Na kraju dodajte vitamin E ulje. Sipajte serum u staklenu bočicu, i stavite na mesto koje nije izloženo suncu.

Kako da koristite noćni serum

Operite lice pre odlaska na spavanje, stavite malo tonera na lice i nakon toga stavite noćni serum. Posle seruma stavite neku hidratantnu kremu. Ujutru obavezno operite lice, da bi uklonili serum, zato što se može desiti da dođe do osetljivosti lica zbog izlaganja sunčevoj svetlosti. Serum u početku stavljajte svako drugo veče, i onda polako možete da počnete da ga stavljate svako veče naredna tri meseca.

Psihološki aspekti doživljaja orgazma kod žena

https://www.brainblogger.com/2014/05/20/brain-sex-in-men-and-women-from-arousal-to-orgasm/

Iako je orgazam fiziološki proces u njegovom odigravanju učestvuju mnogi psihološki faktori koji ga mogu modifikovati. Kada se govori o problemima u seksualnom životu žene često se ističe  tzv. anorgazmija koja predstavlja nemogućnost doživljavanja orgazma. Anorgazmija može biti primarna (žena nikada nije mogla da doživi orgazam ni pod kojim uslovima) i sekundarna (orgazam je bio doživljavan u nekom trenutku u prošlosti). 

Istraživači koji su proučavali ženski orgazam sugerišu da su psihološki aspekti možda i važniji od fizičkih aspekta kada je u pitanju doživljaj orgazma kod žena. Npr. postoje dokazi da žene koje su tokom orgazma opuštenije i emocionalno intimnije daju veće ocene doživljajima orgazma, za razliku od žena koje svoje orgazme opisuju kao visoko senzitivne u fizičkom smislu. Takođe postoje dokazi da socijalna percepcija o tome da li žena uopšte treba da doživi orgazam ili ne veoma utiče na sposobnost doživljaja orgazma.

Neki psihološki aspekti koji mogu uticati na doživljaj orgazma kod žena su anksioznost, stid i krivica, nezadovoljstvo svojim telom, seksualna trauma, stres, kao i odnos sa partnerom.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/232318.php

Određena razmišljanja koja se javljaju tokom seksualnog odnosa mogu proizvesti anksioznost koja predstavlja jedan od glavnih ometajućih psiholoških faktora za doživljavanje orgazma. Misli koje izazivaju zabrinutost kod žene obično su vezane za to da li je adekvatna svom seksulanom partneru, kako treba da se ophodi, da li ispravno postupa, ili čak da li će ona ili partner moći da dožive vrhunac.

Ako žena misli da nije dovoljno lepa, da nije dovoljno seksualno privlačna, ona će sve vreme biti preokupirana time kako izgleda svom partneru, pokušavaće da prikrije delove tela koji joj se ne dopadaju i neće moći u potpunosti da uživa i doživi vrhunac.

Traumatično iskutvo seksualnog odnosa može dovesti do toga da zadovoljstvo potpuno izostane i da se nikada ne doživi orgazam. To se dešava kada u istoriji osobe postoji neki vidi seksualnog zlostavljanja ili bilo koji vid neadekvatnog tretiranja tokom seksa. Žene sa ovakvim iskustvima sklone su promiskuitetu ili prostituciji i seks im služi kao sredstvo postizanja određenog cilja.

Svakodnevni stres je uzrok da se uživanje potpuno zanemari, razmišljanja o nezavršenom poslu, nedostatku novca, briga o deci, o budućnosti stvara osećanje napetosti koje se prenosi i na telesnu ukočenost.

Važno je da se doživljaj orgazama ne uzima kao obavezan deo seksualnog čina. To će stvoriti samo dodatni pritisak kod partnera i smatraće sebe krivim ili seksualno nesposobnim. Ponekad su žene u stanju da glume orgazam jer neki muškarci smatraju da je to dokaz njihove uspešnosti u krevetu. Takav neiskren odnos ne treba gajiti već sarađivati sa partnerom.

Uticaj gledanja televizije na dečiji crtež

Mobilni telefon, računar i internet danas uzimaju primat u životu i vremenu dece. Dok jedni ističu da je televizija prozor u svet, edukator koji najraznovrsnija znanja prenosi u dnevnu sobu korisnika velikom brzinom i sa ogromnom lakoćom, drugi upozoravaju na pejzaž koji deca mogu videti kroz taj prozor, koji je neretko prepun nasilja, nedoličnog i devijantnog ponašanja i slično. Postoji više razloga zbog kojih je televizija privlačna deci. Televizija nudi mogućnost da se indirektno učestvuje u uzbudljivim zbivanjima, da se prate događaji iz sveta sporta, šoubiznisa, da se sazna o idolima i drugim vršnjacima. Televizija utiče na percepciju koju imamo o svetu. Deca u proseku, dnevno gledaju televiziju tri do četiri sata.

Mišel Demjurže, doktor neurologije na Nacionalnom institutu za zdravlje i medicinska istraživanja u Francuskoj, sproveo je nedavno istraživanje o uticaju televizije na intelektualne sposobnosti dece.

Test je bio jednostvan – podelio je decu u 2 grupe. U prvoj grupi su se nalazila deca predškolskog uzrasta koja gledaju TV kraće od 1h dnevno, a u drugoj ona koja to čine duže od 3h dnevno.

Rezultat je poražavajući. Izgleda da predugo udubljivanje u ekran decu ne podstiče da razvijaju maštu dok projektuju slike na crtež. Takođe, deca koja ne gledaju mnogo TV, imaju više smisla za detalje i njihovu reprodukciju.

https://deskgram.net/explore/tags/vaspitanjedece

Dosadašnja istraživanja su pokazala da su deca koja mnogo gledaju televiziju, koju konzumiraju u slobodnom vremenu, pasivna, sklona gojaznosti, jer stalno sede, bez potrebnih fizičkih sposobnosti. Teško se koncentrišu, lošije pamte, nemaju potpuno razvijene verbalne sposobnosti niti znanje kako još mogu da koriste svoje vreme.

 Dokazano je da deca koja u slobodnom vremenu gledaju dečije obrazovne emisije bolje čitaju i imaju razvijenije jezičke veštine od dece koja gledaju samo crtaće i programe za odrasle. Istraživanja govore veoma jasno da televizija može biti korisna za detetov govorno-jezički razvoj ako se koristi ispravno i mudro, ali može dovesti i do negativnih posledica za koje se najčešće vezuju za gledanje nasilja i usvajanje obrazaca nasilnog ponašanja.

Konačno, podrazumeva se da decu ne možete, niti bi to bilo poželjno, potpuno izolovati od televizije. Ali je važno naći kompromisno rešenje.

Prag-zlatni grad

ttps://www.timeout.com/prague/things-to-do/best-things-to-do-with-kids-in-prague

Prag je glavni i najveći grad Češke.
Njegova panorama oduzima dah, a neizbežni mostovi su jedna od omiljenih stavki koje bi trebalo obići. Smešten je na desnoj obali reke Vltave, tačno na pola puta od Beča do Berlina. Stari grad predstavlja najstariji, ali ujedno i najživopisniji deo grada nastao u 13. Veku. Sam Prag leži na sedam brda između kojih postoji mnoštvo religijskih građevina, zamkova, palata, muzeja, parkova i interesantnih ulica.

Sama arhitektura Praga je sama po sebi impresivna, a ono što se proporučuje svim turistima je prelazak preko Karlovog mosta zbog fenomenalnog pogleda na reku. On je najstariji Praški most, sagrađen 1357. godine. Prepoznatljiv je jer svaki njegov deo je deo istorije ovog grada bilo da su to fontane, vrtovi ili mitovi iz drevnih mitologija.

Nikako se ne sme izostaviti Astronomski sat u okviru Gradske većnice, Trg republike i Kulu starog grada. U okviru starog grada nalazi se i popularni Jevrejski grad koji se dugo vremena  izdvajao od ostalih delova grada jer su se u njemu nalazili progonjeni Jevreji iz rata. Takođe za ljubitelje klasične muzike tu je i kuća “Kamenog zvona“, građevina koja je pretrpela radikalne promene. U njoj se odžavaju koncerti Češke filharmonije i brojni muzički festivali i manifestacije.Palata Sternberski predstavlja jednu od najlepših arhitektonskih čuda. Brojne katedrale nacionalni muzeji, crkve, tornjevi, kule, lavirinti manastiri, trgovi i teatri čine ovaj grad nezaobilaznim na putovanjima.

Šta treba da znate pre nego što odete u Prag

Vreme je nepredvidivo. Savet je da ponesete odeću tako da možete slojevito da se obučete. Dešavalo se da u avgustu temperature idu od 15C do 40C.

Možete piti vodu sa česme, ali zašto bi kada je pivo tako jeftino. U Češkoj se ne koristi Euro, već Češke krune. U restoranima ostavljate bakšiš oko 10%, naravno ukoliko ste zadovoljni. Pušenje je zabranjeno u restoranima.

Ukoliko želite da uživate u lepotama Praga na miru, i kada nema mnogo gužve, onda bi trebalo da posetite Karlov most rano ujutru ili Praški dvorac kasno uveče.

Ukoliko želite da upoznate pravi Prag morate otići iz centra grada, jer lokalno stanovništvo uglavnom živi van centra. Drugi delovi grada, kao što su okruzi Karlin, Vinohrady, Letna i Zizkov će vam pokazati nešto autentičnije. Do tih delova grada možete stići javnim prevozom koji je jedan od najboljih u svetu. Takođe možete koristiti Uber ili Liftago, Češku verziju Ubera.

U Pragu ćete puno šetati zato ponesite udobnu obuću i mentalno se pripremite na puno šetnje.

Usluga nije najbolja na svetu, i članovi osoblja neće uraditi sve da mušterija bude zadovoljna, često nećete rešiti problem čak iako se obratite centru za zaštitu potrošača, ali ipak pivo je jeftino.

I na kraju, taksisti će probati da vam naplate duplo više, nikako nemojte razmenjivati pare na ulici, jer možete dobiti Beloruske rublje koje ničemu ne služe. Ponašajte se pametno i koristite zdrav razum kao i svuda, i nećete imati nikakvih problema u Pragu, kao i nigde na svetu.

https://www.europeanbestdestinations.com/destinations/prague/