Da li oprostii neverstvo?

Da li možemo ponovo verovati partneru koji nas je već jednom prevario?

Iako prilikom stupanja u brak ljudi donose odluke i zaklinju se partneru na doživotnu vernost, ipak tokom narednih godina i decenija mogu prekršiti svoje obećanje. Prošla su vremena kada je neverstvo smatrano takvom moralnom i karakternom greškom koja se automatski kažnjavala razvodom. Prevareni supružnik, pogotovu muškarac, koji se suprotstavljao društvenoj prisili da se razvede i sam je smatran čudnim.

Danas između neverstva i razvoda ne postoji automatizam. Kada se otkrije neverstvo neki se odmah razvode, a neki ostaju zajedno. Izgleda da je odnos pola pola. Sve češće se susrećemo sa pitanjem da li oprostiti supružniku koji je bio neveran, pogotovu ako on nakon neverstva insistira da ostanu zajedno. Šta tada učiniti?

Odluku donosi svako sam za sebe, u skladu sa sopstvenim vrednostima i pogledima na život. Jedino su takve odluke ispravne. Kada neko razmišlja da li da oprosti neverstvo, nužno se suočava sa problemom poverenja: da li može ponovo verovati partneru koji je već jednom prekršio obećanje? Koja su njegova ponašanja koja povećavaju stepen poverenja?

Kada je partner bio neveran sa jednom osobom, tada je reč o incidentu. Kada je bio neveran sa recimo tri osobe, tada je reč o obrascu njegovog ponašanja, a obrazac je teže promeniti.

Ako partner odbija razgovor o onome što se „desilo”, ako svom neverstvu oduzima važnost, ako se ponaša kao da se ništa nije desilo, teško je uspostaviti poverenje. Mnogi zaborave jednostavno pravilo: da bi nekome oprostili grešku, prvo je taj mora jasno priznati kao svoju. Priznanjem da je pogrešila osoba prihvata odgovornost za svoje ponašanje, sama se distancira od svog postupka. Ako pri tom pokazuje da se oseća loše, da oseća krivicu, takvo ponašanje teži ka uspostavljanju ponovnog poverenja.

Jasno izraženo izvinjenje nevernog partnera je takođe veoma važno. Time pokazuje da je svestan kako se njegov postupak odrazio na osećanja drugog partnera. Izvinjenje je gest saosećanja, a saosećanje je jedan od principa ljubavi. Kada nekoga volimo izbegavamo da činimo ono zbog čega će se osećati loše, a trudimo se da radimo ono zbog čega će se osećati dobro.

Poverenju doprinosi izjava neverne osobe da u budućnosti više nikada neće ponavljati takvo ponašanje. Naravno, niko joj ne može zabraniti da se odluči za nekog drugog, ali to ne sme uraditi tako da obmanjuje i vara svog partnera.

Ali ono što je takođe veoma važno je videti svoju ulogu u neverstvu partnera. Pitanje koje može pomoći: ako je to neverstvo signal da nešto nije u redu sa našom vezom ili brakom, šta bi to moglo biti?

Tekst preuzet iz knjige „Uloviti ljubav“ – Zoran Milivojević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *